Välkommen till Daga församling - en del av Svenska kyrkan  

 

Kyrkogårdar och gravplatser i Daga församling

Kyrkogårdar finns vid församlingens kyrkor Dillnäs, Gåsinge, Gryt och Björnlunda.

Minneslund finns på kyrkogårdarna i Dillnäs, Gryt och Björnlunda. I en minneslund läggs askan ner i jorden av kyrkogårdspersonalen utan att de anhöriga vet den exakta platsen. Genom skylt på anslagstavla eller inskrift i en speciell bok finns det dock noterat vilka som vilar i minneslunden. Asklund finns på kyrkogården i Gåsinge. Vid nedsättning av aska i en asklund  kan de anhöriga vara närvarande och vet därför den exakta platsen. Möjlighet finns också att sätta upp en minnestavla, dock inte en gravsten.