Välkommen till Daga församling - en del av Svenska kyrkan  

 

Dop i Svenska kyrkan och Daga församling

Foto: Alva Nilsson.

I Svenska kyrkan döper vi både barn, ungdomar och vuxna. 

Dopet kan ske i söndagens gudstjänst eller enskilt. Vi gör vårt bästa för tillgodose de önskemål angående tidpunkt och kyrka som finns. Ibland kan man få låta döpa sitt barn tillsammans med en annan familj - något som brukar uppskattas.

Ibland firar vi dopgudstjänst i hemmet eller vid en friluftsgudstjänst. Oavsett var dopet sker är den som ska döpas alltid i centrum och vi följer Svenska kyrkans ordning för dopgudstjänst. Dopet är medlemsgrundande, genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. 

Piedestalen och dopskålen i Björnlunda kyrka

Dopklänning

Dopklänningen symboliserar hur vi får växa i vår tro - hela livet. Vill du låna dopklänning går det bra att låna från församlingen. Vi har en fin dopklänning!

Vuxendop

Varje år är det någon eller några av konfirmanderna som inte är döpta. Eftersom man ska vara döpt för att kunna bli konfirmerad sker dopet innan själva konfirmationen. 

Ibland är det vuxna och äldre som vill låta döpa sig. Det finns en särskild ordning för ungdomar och vuxna och man får själv svara ja på frågan om man vill döpas. Istället för dopklänning kan man ha en konfirmandkåpa på sig för att symbolisera det nya livet som dopet innebär.

Är du intresserad och har frågor? Hör gärna av dig! Dop bokas på församingsexpeditionen 0158-200 23.