Välkommen till Daga församling - en del av Svenska kyrkan  

 


 

Vill du veta mer om Daga församling och kyrkornas historia?

Klicka på länkarna som leder till PDF-dokument. Texten är skriven av Bengt Nilsson och faktagranskad av Mats Gärling. 


 

Introduktion till Daga församling och kyrkorna.
Historia, Björnlunda, Gryt, Gåsinge och Dillnäs.
Daga kyrkor introduktion (1).pdf (1.64MB)
Introduktion till Daga församling och kyrkorna.
Historia, Björnlunda, Gryt, Gåsinge och Dillnäs.
Daga kyrkor introduktion (1).pdf (1.64MB)


 

Björnlunda kyrka
Daga kyrkor Björnlunda.pdf (2.13MB)
Björnlunda kyrka
Daga kyrkor Björnlunda.pdf (2.13MB)


 

Dillnäs kyrka
Daga kyrkor Dillnäs.pdf (3.04MB)
Dillnäs kyrka
Daga kyrkor Dillnäs.pdf (3.04MB)


 

Gryts kyrka
Gryts kyrka.pdf (3.45MB)
Gryts kyrka
Gryts kyrka.pdf (3.45MB)
Gåsinge kyrka
Daga kyrkor Gåsinge.pdf (3.6MB)
Gåsinge kyrka
Daga kyrkor Gåsinge.pdf (3.6MB)