Välkommen till Daga församling - en del av Svenska kyrkan  

 

Kyrkorådet 

Ordförande: Katharina Hult

Sammanträdesdatum 2017

1/2

22/2 

29/3 

26/4 

14/6

30/8 

27/9

18/10

6/12


 

Plats: Kyrkans hus

Tid: 19.00


Kyrkoordningen är Svenska kyrkans regelverk. Den förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur beslut ska fattas. Kyrkoordningen bestäms av Kyrkomötet.
 

Protokoll kyrkorådet 

2017-02-22.pdf (183.76KB)
2017-02-22.pdf (183.76KB)