Välkommen till Daga församling - en del av Svenska kyrkan  

 

Kyrkofullmäktige

Ordförande: Sune Åkerlind

Vice ordförande: Göran Lagerstedt