Välkommen till Daga församling - en del av Svenska kyrkan  

 

Galleri: blandade bilder från Daga församling

Födelsedagsfest i Wattrangsborg

Vandringsmässa på Uppmälby gård

Vandringsmässa på Uppmälby gård

Vandringsmässa på Uppmälby gård

Passionsandakt på Ekeby, Björnlunda.

 Thomas Lerner. Församlingsafton om Martin Lönnebo

En paus mellan gudstjänster. Dillnäs kyrka

Karnevalsgudstjänst. Gryts kyrka

Gudstjänst på Ekhagens äldreboende

Passionsandakt, Björnlunda

Vardagsgudstjänst, Björnlunda kyrka

 Gåsinge kyrka

Dop i Björnlunda kyrka

Gryts kyrkogård

Klockstapeln, Björnlunda kyrka 

Konfirmandläger på Mallorca 2014

 

Dop i Medelhavet. Konfirmandläger.

Dillnäs kyrka


 

Sakristian i Gryts kyrka, Elise - prästpraktikant och Britt-Marie - kyrkvärd. 

Björnlunda kyrka