Välkommen till Daga församling - en del av Svenska kyrkan  

 

 

Konfirmander i Daga församling


En tidigare konfirmandgrupp på lägerresa.

 

 

År 2017-2018 samarbetar Frustuna och Daga församling med konfirmander. Kontakta präst Johan Hansson, 076-1457074.