Välkommen till Daga församling - en del av Svenska kyrkan  

 

Så här får du enklast kontakt med församlingen

 

Besöksadress:     Daga församling, Ekvägen 6, Björnlunda

Postadress:          Daga församling, Box 53, 646 50 Björnlunda

E-postadress:       daga.forsamling@svenskakyrkan.se

Telefon:                  0158-200 23

Telefon- och

expeditionstid:      Mån-tors 09.00-12.00

Kyrkoherde:          Elisabeth Volden

                               Tel. 076-145 70 73

                                E-post: elisabeth.volden@svenskakyrkan.se

 

För kontaktuppgifter till övriga medarbetare, följ denna länk: Medarbetare