Välkommen till Daga församling - en del av Svenska kyrkan  

 


Sopplunch

Sopplunch är en verksamhet för dig som har möjlighet att delta på dagtid på vardagarna. 

Vi äter god soppa och efteråt bjuds på varierande program. Alltid på en torsdag och alltid klockan 12! Datum annonseras på hemsidan.


 _________________________________________________________________________

Syjunta kyrkans hus

Varje tisdag 18.30-20.30. Välkomna att delta, med eller utan handarbete!

 

Syföreningar

I församlingen finns flera syföreningar; Gåsinge-Dillnäs och Gryt. Är du intresserad och vill vara med? Ring till expeditionen för att få tiderna!