Välkommen till Daga församling - en del av Svenska kyrkan  

 

               

 

 

 

 

 

Kommande gudstjänster/evenemang (utöver de regelbundet återkommande aktiviteterna, se panelen till höger).

Söndag 22 oktober 18.00: Mässa i Taizéanda, Gryts kyrka. Präst är Johan Hansson och kantor Eva Siljedahl Ankartun. Johanna Dahl medverkar med cellosolo.

Onsdag 25 oktober 18.30: Vardagsgudstjänst i Björnlunda kyrka med efterföljande föredrag om Luther och hans tankevärld av Jan Eckerdahl (stiftsadjunkt i Strängnäs Stift). Kvällsmat. Präst är Elisabeth Volden och kantor Eva Siljedahl Ankartun.

Torsdag 26 oktober 12.00: Sopplunch i Gryts församlingshem. Bissa Abelli och Susanne Gunnersen framför dikter av Elise Johansson. Samma dag, kl 15.00: Gudstjänst med kaffe på Ekhagens äldreboende, Björnlunda. Präst är Yvonne Bolin Bolorin och kantor Eva Siljedahl Ankartun.

Söndag 29 oktober 11.00: Mässa med kyrklunch, Gåsinge kyrka. Avtackning av Yvonne Bolin Bolorin. Präst är Elisabeth Volden och kantor Eva Siljedahl Ankartun. Samma dag kl. 14.00: Gryts kyrkliga syförening håller auktion i Gryts församlingshem.

Lördag 4 november kl. 16.00: Minnesgudstjänst i Björnlunda kyrka, Dagakören medverkar. Präst är Yvonne Bolin Bolorin och kantor Eva Siljedahl Ankartun.

Söndag 5 november 11.00: Mässa, Gryts kyrka. Komminister Johan Hansson välkomnas. Präst är Elisabeth Volden och kantor Eva Siljedahl Ankartun.

Onsdag 8 november 18.30: Vardagsgudstjänst. Präst är Elisabeth Volden och kantor Eva Siljedahl Ankartun. Efter gudstjänsten följer sammanträde i Kyrkofullmäktige i Tingshuset, kl. 19.00.

Torsdag 9 november:  12.00: Sopplunch, Björnlunda församlingshem. Sång och show med Linda Widner och Lina Björkborg.

Söndag 12 november 18.00: Musikgudstjänst, Dillnäs kyrka. Medverkar gör Helen Westerberg sopran, Per Westerberg bas, Göran Hagströmer tenor samt Eva och Hanna Ankartun akt. Präst är Johan Hansson och kantor Eva Siljedahl Ankartun.

Onsdag 15 november 18.30: Församlingsafton i Frustuna prästgård. Karin Löfgren (diakon i Skarpnäcks församling och Lutherkännare) talar med oss om Luther som själavårdande, utifrån hans brev.

Torsdag 16 november 15.00: Gudstjänst med kaffe, Ekhagens äldreboende, Björnlunda.

Lördag 18 november 16.00: Lutherspel, Gåsinge kyrka.

Söndag 19 november 11.00: Mässa, Björnlunda kyrka. Präst är Johan Hansson och kantor Eva Siljedahl Ankartun. 16.00: Lutherspel, Frustuna kyrka.

Torsdag 23 november 12.00: Sopplunch, Gryts församlingshem. Kyrkvärdar berättar om en resa till Finland.

Söndag 26 november 11.00: Mässa, Gryts kyrka. Präst är Johan Hansson och kantor Eva Siljedahl Ankartun.

 

Det senaste kyrkobladet (augusti-november 2017) finns inlagt under rubriken Kyrkoblad till vänster.

 

 

 

    

         

Konfigurera denna hämtningswidget